Dołącz do nas!

Wszystkich, którzy chcieliby śpiewać razem z nami, zapraszamy na próby w piątki o godz. 18:00 na Świętej Górze koło Gostynia (bliższe informacje w zakładce "kontakt").

Sponsorzy

Możesz nas wspomóc przekazując nam swój 1% podatku!


Chór

Jesteśmy osobami, które mają to szczęście działać i przebywać na Świętej Górze. To szczególne miejsce wywiera na każdego z nas osobliwy wpływ. Łączy nas pewna pasja – to, co w zrodziło się w sercu wyśpiewujemy na Chwałę Pana. W naszym gronie odnajdują się osoby w różnym wieku… jednakże tak naprawdę - wszyscy jesteśmy młodzi. Jeśli i Ty czujesz młodość serca oraz posiadasz zdolności muzyczne - serdecznie zapraszamy do naszego grona. Wówczas i Ty staniesz się tym wyjątkowym szczęśliwcem.
Chór „Palestrina” to zespół z wieloletnią już tradycją, działający przy Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu. Pierwszym dyrygentem, a zarazem założycielem zespołu był ks. Waldemar Partyka COr, który w 1995 roku z grupą kilkunastu osób zorganizował pierwszą próbę. Stanowiło to kontynuację dawnej tradycji muzycznej Świętej Góry. W kolejnych latach chór prowadzili: Kamila Figielek, Tomasz Sowiński, Piotr Kaczor. Wsparcie duchowe i opiekę nad zespołem sprawuje ks. Jakub Przybylski COr. Obecnie przewodnikiem muzycznym chóru jest Agnieszka Woźniak.
Od początku swego istnienia Chór „Palestrina” swoim śpiewem ubogaca uroczystości religijne na Świętej Górze. Jest to główny nurt dotychczasowej działalności zespołu. Uczestniczył także w licznych zjazdach, warsztatach i przeglądach, m.in. kilkakrotnie w Zamkowych Spotkaniach Chóralnych w Głogowie, w III Międzynarodowym Kongresie Duszpasterstw Oratoryjnych na Świętej Górze, a ostatnio w 2010 roku w spotkaniu chórów w Krobi pn.”Matko, która nas znasz”. Tradycją stało się także coroczne wykonanie koncertu kolęd dla gostyńskiej publiczności wraz ze Świętogórską Orkiestrą Dętą.
W 2005 roku chór nagrał płytę pt. „Świętogórskiej Pani”, pod dyrekcją Tomasza Sowińskiego.